Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

 

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

(Plaats, datum)

 

 

 

Betreft: brief kwijtschelding of uitstel van de …… ( huur,energie ect)

 

 

Geachte heer/ mevrouw, 

 

De ontwikkelingen met betrekking tot het Corona-virus veroorzaken momenteel onzekerheid en onbeantwoorde vragen bij veel zzp'ers.

Bij dezen zet ik mij volledig in en lever ik een bijdrage aan het beperken en de kans op verspreiding van het coronavirus. Daarom heb ik als zelfstandig ondernemer, in het  belang van de volksgezondheid en bescherming van mijn klanten en werknemers besloten om; in navolging van het advies van RVIM mijn deuren per 16 maart jongstleden te sluiten

 

Dit betekent dat ik de komende periode geen inkomsten zal genereren. Als zelfstandige kom ik hierdoor in een moeilijke positie om mijn vaste verplichtingen na te komen.  Middels deze brief dien ik een verzoek in tot vrijstelling van of een gepaste tegemoetkoming bij het voldoen van deze vaste verplichtingen.


Mijn bedrijfsgegevens

 

(Naam bedrijf)

(Adres)

(KVK nummer)


Ik hoop dat u dit verzoek kunt inwilligen en kijk dan ook uit naar uw respons. Intussen wil ik u bij voorbaat bedanken voor uw begrip en medewerking. 


Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender


ondertekenen afzender